جوایز سوگواره

جوایز بخش‌اصلی در هر یک از شاخه‌ها

رتبه اول دوسکه بهارآزادی
رتبه دوم یک‌سکه‌ بهارآزادی
رتبه سوم نیم‌سکه بهارآزادی

برگزیده بخش‌ویژه

هنرمند برتر دوسکه بهارآزادی

 

تمامی حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد  ©